Salah laku remaja ketika ini berada di tahap yang amat membimbangkan.
A  Setuju
B  Tidak Setuju

Undian Dari 19/09/17 Hingga 19/09/17

Taip BH UNDI A atau BH UNDI B
dan hantar ke DAPAT.
Harga: setiap SMS dihantar 15sen, setiap SMS diterima 50sen.

Keputusan Undian Terkini